Filtrace a úprava vody

Ochrana Osobních Údajů (GDPR)

GDPR – Informace pro zákazníka při přijetí osobních údajů

Správce osobních údajů                                                                                                                 

WATERGATE s.r.o., Jihlava, Čajkovského 654/37, PSČ 586 01, IČ 28939557, spisová značka C 75885 vedená u Krajského soudu v Brně, kontakt: info@watergate.cz

Právní základ, účel a doba pro zpracování  

Zákazník poskytuje osobní data (jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa)  za účelem vytvoření nezávazné nabídky na dobu jednoho měsíce.

Příjemci osobních údajů                                                                                                                                               

 Poskytovatelé aplikací a údržby informačního systému; spolupracující osoby správce

Práva zákazníka                                                                                                                                                              

 – Právo na přístup, případně opravu nebo doplnění osobních údajů                                                                                         

 – Právo na výmaz osobních údajů                                                                                                                       

 – Právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů.                                            

 – Právo na přenositelnost údajů

V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Platnost od: 12.02.2019